Klimakteriet brukar delas in i tre stadier och är den tid i kvinnans liv då äggstockarnas funktion minskar. Det första stadiet kallas perimenopausen och inleds i genomsnitt fyra år före menopaus. De första tecknen på perimenopausen är förändringar i blödningsmönstret och tidiga symtom kan t.ex. vara värmevallningar och humörsvängningar. Det andra stadiet kallas menopausen vilket betecknar den sista menstruationsblödningen och fastställs först efter 12 blödningsfria månader. Sista stadiet är postmenopausen vilket inträffar 12 månader efter menopaus, och varar återstoden av kvinnans liv. Denna period kännetecknas av brist på östrogen och många kvinnor kan uppleva symtom som t.ex. torra slemhinnor i underlivet och det finnas också en ökad risk för benskörhet, samt hjärt-kärlsjukdom.

Vad händer med hormonerna i kroppen?

I övergångsåldern förändras hormonbalansen av de kvinnliga hormonerna, vilket kan leda till en obalans mellan östrogen och progesteron. Först minskar progesteron-, och därefter östrogenproduktionen, för att slutligen ställa in sig på permanent lägre nivåer. Obalansen och hormonbristen kan leda till besvär. Det är högst individuellt hur besvären upplevs och hur länge de pågår, hos 10 % av kvinnorna varar besvären i över 10 år.

Hormonerna åker berg-och-dalbana i övergångsåldern

I övergångsåldern går östrogenproduktionen upp och ner.

Generella klimakteriebesvär

Värmevallningar och hjärtklappning

Det vanligaste klimakteriebesväret är plötsliga värmevallningar. De börjar vanligen som en värmekänsla i kroppen och slutar med svettningar. En värmevallning varar oftast bara några minuter och återkommer med jämna mellanrum. Det kan vara allt ifrån flera utbrott per dygn, till några enstaka per vecka.

Sömnstörningar

Många kvinnor i klimakteriet kan lida av sömnstörningar. Ofta beror det på de nattliga värmevallningarna som gör det svårt att sova. Sömnstörningar kan i sin tur leda till orkeslöshet, trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter.

Led- och skelettbesvär

Vid östrogenbrist minskar ledvätskan och töjbarheten i lederna, vilket kan orsaka ledsmärtor.

Eftersom östrogen skyddar skelettet kan östrogenbrist också ge en ökad risk för benskörhet och frakturer senare i livet.

Humörsvängningar och depression

Nedstämdhet, ångest och depression är också vanligt förekommande i klimakteriet.

Minskad sexlust

Övergångsåldern kan ha en negativ inverkan på sexlusten. Det kan bl.a. bero på störd sömn, samt fysisk och psykisk obalans. Hormonbrist kan också påverka den sexuella upplevelsen.

Lokal östrogenbrist i underlivet

Påverkan av slemhinnor

Östrogen påverkar slemhinnorna i slidan, urinröret och urinblåsan. Vid lokal östrogenbrist i underlivet blir dessa slemhinnor tunna och sköra, vilket kan leda till sveda, klåda, torrhetskänsla och smärta vid samlag. Urinvägsinfektioner och urinläckage är också vanligt.

Hur kan klimakteriebesvär behandlas?

En sund livsstil, motion och hälsosamma matvanor kan bidra till att lindra klimakteriebesvär. Däremot kan dessa åtgärder inte ersätta de minskade hormonnivåerna.

Hormonbehandling vid generella klimakteriebesvär

Hormonbehandling kan användas för lindring av svettningar, vallningar och andra klimakteriebesvär. Hormonbehandling vid generella klimakteriebesvär är receptbelagd och måste därför förskrivas av läkare.

Östrogenbehandling

Östrogen finns som tabletter eller s.k. transdermala läkemedel som används på huden, i form av gel, plåster eller spray. Transdermal behandling rekommenderas idag till kvinnor med ökad risk för metabola sjukdomar, hjärt/kärl-, eller leversjukdomar.

Hormonbehandling med gulkroppshormon

Om kvinnan har livmodern kvar rekommenderas att hon förutom östrogenbehandling, även tar gulkroppshormon (progesteron/gestagen) för sina klimakteriebesvär. Detta beror på att östrogen stimulerar tillväxten av livmoderslemhinnan. Utan tillägg av gulkroppshormon kan den oönskade tillväxten inte hållas tillbaka, vilket kan öka risken för livmodercancer. Gulkroppshormon kan tas som enskilt preparat i samband med östrogenbehandling, men det finns även färdiga östrogen-gestagenkombinationer.

Hormonbehandling vid lokal östrogenbrist
i underlivet

Lokalt verkande östrogenberedningar

Med lokalt östrogen kan man behandla den tunna och sköra slemhinnan i slidan. Behandlingen ger ingen effekt på svettningar och vallningar. Det behövs inget tillägg av gulkroppshormon vid lokal östrogenbehandling. Däremot hjälper den mot sveda, klåda, torrhetskänsla, smärta vid samlag, samt upprepade urinvägsinfektioner. Dessa östrogenberedningar finns som vagitorier, vaginalring, kräm eller vaginaltabletter. Lokal hormonbehandling kan både köpas receptfritt på apoteket eller fås på recept beroende på vilken produkt som skall användas.

Referenser

1. Hilde Löfqvist, Hormonkarusellen : fakta och myter om klimakteriebehandling, 2019
2. SFOG-RÅD FÖR MENOPAUSAL HORMONBEHANDLING 2019 Uppdaterad version 2021